Lectura Treball Final de Màster

Gerard Laguna

Informació de l'esdeveniment
Lloc:
0.01 CREA
Adreça:

Pere Cabrera, s/n

Organitza:
Escola Politècnica Superior
Contacte:
Telèfon: 973 702 706
Email: tfg-tfm@eps.udl.cat
Inici:

Estudiant: Gerard Laguna

Titulació: Màster en Enginyeria Industrial

Títol de Treball Final de Màster: Test bench design for smart cooling device and implementation in LabVIEW

Director/a: Jérôme Barrau

Tribunal:

  • President/a: Joan Ignasi Rosell 
  • Secretari/a: Jérôme Barrau
  • Vocal: Manel Ibañez
  • Suplent 1: Josep Illa
  • Suplent 2: Ferran Badia

Presentació:

  • Data: 19 de juliol de 2017
  • Hora: 11:30 h
  • Aula: 0.01 CREA