Lectura Treball Final de Màster

Eduard Muñoz Casado

Informació de l'esdeveniment
Lloc:
0.01 CREA
Adreça:

Pere Cabrera s/n

Organitza:
Escola Politècnica Superior
Contacte:
Telèfon: 973 702 706
Email: tfg-tfm@eps.udl.cat
Inici:

Estudiant: Eduard Muñoz Casado

Titulació: Màster en Enginyeria Industrial

Títol de Treball Final de Màster: Disseny de les instal·lacions d'un gimnàs polisportiu

Director/a: Cristian Solé

Tribunal:

  • President/a: Albert Castell
  • Secretari/a: Cristian Solé
  • Vocal: Eduard Gregorio
  • Suplent 1: Jérôme Barrau 
  • Suplent 2: Joan Roca

Presentació:

  • Data: 15 de setembre de 2017
  • Hora: 13:00h
  • Aula: 0.01 CREA