Lectures Treball Final de Grau/Màster

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Albert Bergés Pervó Titulació: Grau en Enginyeria Informàtica
Títol de Treball/Projecte: Jocs multijugador per mòbils Director/a: Tere Alsinet
Tribunal: President/a: César Fernández Secretari/a: Tere Alsinet Vocal: Jordi Argelich
Suplent 1: Ramón Béjar
Suplent 2: Carles Mateu
Suplent 3: Jordi Planes
Presentació:
Data: 9 de juliol de 2014
Hora: 11:00 h
Aula:
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Joel Adell Cortilla Titulació: Grau en Arquitectura Tècnica
Títol de Treball/Projecte: Proposta d'intervenció i canvi d'ús de casa Bayot Director/a: Josep M. Burgués
Tribunal: President/a: Gabriel Pérez Secretari/a: Xavier Rodríguez Vocal: Josep M. Burgués
Suplent 1: Eduard Gregorio
Suplent 2: Cristian Solé
Suplent 3: Lídia Rincón
Presentació:
Data: 9 de juliol de 2014
Hora: 12:00 h
Aula: 2.01 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Adrià Martí Olivart Titulació: Grau en Enginyeria Informàtica
Títol de Treball/Projecte: Debtop. Gestor de pagaments en grup al Cloud Director/a: Montse Sendín
Tribunal: President/a: Jonathan Chiné Secretari/a: Montse Sendín Vocal: Jordi Agost
Suplent 1: Afra Pascual
Suplent 2: Juan M. Gimeno
Suplent 3: Toni Granollers
Presentació:
Data: 9 de juliol de 2014
Hora: 14:00 h
Aula: 1.03 EDIFICI POLIVALENT
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Josep Ramon Esteve Mayoral Titulació: Grau en Arquitectura Tècnica
Títol de Treball/Projecte: Projecte d'anàlisi de patologies i rehabilitació d'un edifici unifamiliar Director/a: Josep Justo
Tribunal: President/a: Gabriel Pérez Secretari/a: Josep Justo Vocal: Josep M. Burgués
Suplent 1: Josep Coll
Suplent 2: Xavier Rodríguez
Suplent 3: Carles Labernia
Presentació:
Data: 9 de juliol de 2014
Hora: 15:30 h
Aula: 2.01 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Marc Daniel Gallart Titulació: Grau en Arquitectura Tècnica
Títol de Treball/Projecte: Rehabilitació d'un habitatge entre mitgeres al municipi de les Borges Blanques Director/a: Josep Justo
Tribunal: President/a: Josep M. Burgués Secretari/a: Josep Justo Vocal: Gabriel Pérez
Suplent 1: Carles Labernia
Suplent 2: Josep asia
Suplent 3: Josep Coll
Presentació:
Data: 9 de juliol de 2014
Hora: 17:00 h
Aula: 2.01 EPS