Lectures Treball Final de Grau/Màster

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Xavier Pijuan Ripollés Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes
Títol de Treball/Projecte: Creación Tienda Virtual de toldos y lonas mediante Magento Director/a: Ferran Perdrix i Xavier Domingo
Tribunal: President/a: Toni Granollers Secretari/a: Ferran Perdrix Vocal: F. Joan M. Gimeno
Suplent: Xavier Domingo
Presentació:
Data: 25 de juliol de 2014
Hora: 16:00 h
Aula: 2.06  EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Verónica Periañez Miranda Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
Títol de Treball/Projecte: Nou model de processament de dades de les enquestes d'opinió de la oficina de qualitat de la UdL i actualització global de l'eina Director/a: Joan C. Badia i Valentí Pardo
Tribunal: President/a: Ferran Perdrix Secretari/a: Joan C. Badia Vocal: Jordi Agost
Suplent: Valentí Pardo
Presentació:
Data: 25 de juliol de 2014
Hora: 17:00 h
Aula: 2.03 EPS