Lectures Treball Final de Grau/Màster

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Marc Piñol Pueyo Titulació: Grau en Enginyeria en Informàtica
Títol de Treball/Projecte: Disease Discovery: An intelligent disease prediction Framework Director/a: Francesc Solsona i Jordi Vilaplana
Tribunal: President/a: Rui Alves Secretari/a: Francesc Solsona Vocal: Josep L. Lérida
Suplent 1: Francesc Giné
Suplent 2: Fernando Cores
Suplent 3: Fernando Guirado
Presentació:
Data: 2 de setembre de 2014
Hora: 11:00 h
Aula: 2.03  EPS