Lectures Treball Final de Grau/Màster

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Gerard Font Mora i Aitor Corchero Rodríguez
Titulació: Màster en Enginyeria Informàtica
Títol de Treball/Projecte: Design of a semantic visualitation architecture for human-sensor data interaction Director/a: Roberto García
Tribunal: President/a: Juan M. Gimeno Secretari/a: Roberto García Vocal: Josep M. Brunetti
Suplent 1: Rosa M. Gil
Suplent 2: Xavier Domingo
Suplent 3: Marta Oliva
Presentació:
Data: 8 de setembre de 2014
Hora: 10:00 h
Aula: 2.01  EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Josep M. Blanco de Prado Titulació: Màster Interacció Persona-Ordinador
Títol de Treball/Projecte: Tipos MBTI y preferencias en el uso de patrones de diseño de interacción Director/a: Rosa M. Gil
Tribunal: President/a: Juan M. Gimeno Secretari/a: Roberto García Vocal: Rosa M. Gil
Suplent: Toni Granollers
Presentació:
Data: 8 de setembre de 2014
Hora: 12:00 h
Aula: 2.03  EPS