Lectures Treball Final de Grau/Màster

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Oriol Domingo Llovera
Titulació: Enginyeria Tècnica Industrial Mecànica
Títol de Treball/Projecte: Estudi i disseny d'un xassís per a un kart elèctric Director/a: Javier Bradineras
Tribunal: President/a: Martí Comellas Secretari/a: Javier Bradineras Vocal: Jordi Pijuan
Suplent: Joan Roca
Presentació:
Data: 18 de setembre de 2014
Hora: 09:00 h
Aula: 2.03 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: David Canudes Solans Titulació: Grau en Enginyeria  Informàtica
Títol de Treball/Projecte: Optimització d'una aplicació astrofísica que suporta la cerca exoplanetes mitjançant tècniques de paral·lelització Director/a: Fernando Guiradao i Fernando Cores
Tribunal: President/a: Josep L. Lérida Secretari/a: Fernando Cores Vocal: Francesc Solsona
Suplent 1: Jordi Llados
Suplent 2: Francesc Giné
Suplent 3: Montserrat Sendín
Presentació:
Data: 18 de setembre de 2014
Hora: 12:00 h
Aula: 2.03  EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Sergi Amigó Riu
Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
Títol de Treball/Projecte: Tecnologies TIC aplicades a l'aprenentatge escolar Director/a: Xavier Domingo
Tribunal: President/a: Josep Argelich Secretari/a: Xavier Domingo Vocal: Jordi Agost
Suplent: Jordi Planes
Presentació:
Data: 18 de setembre de 2014
Hora: 18:300 h
Aula: 2.01  POLIVALENT
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Fernando Cebollada i Carles Pascual
Titulació: Enginyeria Tècnica en informàtica de Gestió
Títol de Treball/Projecte: iRecomender: Recomanador de preus Director/a: Xavier Domingo i Jordi Agost
Tribunal: President/a: Jordi Planes Secretari/a: Xavier Domingo Vocal: Jordi Agost
Suplent: Josep Argelich
Presentació:
Data: 18 de setembre de 2014
Hora: 18:45 h
Aula: 2.01 POLIVALENT
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Raul Truco Foncillas
Titulació: Enginyeria en informàtica (2n cicle)
Títol de Treball/Projecte: Control de equipos embebidos con Node.JS, Backbone.JS y HTML5 Director/a: Juan M. Gimeno
Tribunal: President/a: Josep M. Brunetti Secretari/a: Juan M. Gimeno Vocal: Jonathan Chiné
Suplent: Toni Granollers
Presentació:
Data: 18 de setembre de 2014
Hora: 19:15 h
Aula: 2.01  EPS