Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Ruben Caballero López i Ruben Ferrer Amorós
Titulació: Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Mecànica Títol de Treball/Projecte: Disseny d'una instal·lació de calefacció i ACS pera una vivenda a partir d'energies renovables
Director/a: Luisa F. Cabeza i Laia Miró Tribunal: President/a: Albert Castell Secretari/a: Lídia Rincón Vocal: Laia Miró
Suplent: Pere Moreno Presentació: Data: 19 de desembre de 2011 Hora: 12,30h Aula: 2.03 EPS