Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Jeroni Botanch Ponce / Montse Feliu Pujol
Titulació: Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat mecànica
Títol de Treball/Projecte: Implantació d'una terminal per emmagatzemar i manipular productes petrolífers
Director/a: Josep Illa
Tribunal: President/a: Joan Monyarch Secretari/a: Josep Illa Vocal: Jordi Casanovas
Suplent: Davinia Font
Presentació:
Data: 24 de maig de 2012
Hora: 11,30 h Aula: 2.01 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Ivan Salas Urrea
Titulació: Grau en Enginyeria d'Edificació
Títol de Treball/Projecte: Estudi de la implantació de sistemes vegetals en l'envolupant del Centre d'Interpretació del Montsec
Director/a: Gabriel Pérez Tribunal: President/a: Cristian Solé Secretari/a: Gabriel Pérez Vocal: Julià Coma
Suplent 1: Lídia Rincon
Suplent 2: Albert Castell Suplent 1: Lídia Navarro Presentació: Data: 24 de maig de 2012 Hora: 17,00h Aula: 2.01 EPS