Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Julián Hernández Servián
Titulació: Enginyeria Tècnica Informàtica de Gestió
Títol de Treball/Projecte: Portal web sobre el projecte uod-websim
Director/a: Fernando Cores
Tribunal: President/a: Josep Lluís Lérida Secretari/a: Fernando Cores Vocal: Francesc Solsona
Suplent: Fernando Guirado
Presentació:
Data: 4 de juny de 2012
Hora: 10 h Aula: 2.03 EPS