Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Jorge Saura Fillat
Titulació: Enginyeria Tècnica Informàtica de Sistemes
Títol de Treball/Projecte: Formulario de entrada de datos en una intranet de sharepoint
Director/a: Teresa Alsinet
Tribunal: President/a: Carlos Ansótegui Secretari/a: Josep Argelich Vocal: Teresa Alsinet
Suplent: Jordi Planes
Presentació:
Data: 7 de juny de 2012
Hora: 11 h Aula: 2.01 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Francisco Moat Tobajas / Gerard Allvé Castellví
Titulació: Enginyeria Tècnica Informàtica de Sistemes
Títol de Treball/Projecte: Disseny de l'estructura d'un vagó de tren porta contenidors amb via internacional
Director/a: Miquel Nogués
Tribunal: President/a: Martí Comellas Secretari/a: Miquel Nogués Vocal: Jordi Pijuan
Suplent: Joan Roca
Presentació:
Data: 7 de juny de 2012
Hora: 11 h Aula: Sala Reunions CREA