Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Laia Jiménez Constantí
Titulació: Enginyeria Tècnica Informàtica de Gestió
Títol de Treball/Projecte: Tasques de millora de la web de grup GRIHO
Director/a: Toni Granollers
Tribunal: President/a: Montserrat Sendín Secretari/a: Toni Granollers Vocal: Roberto García
Suplent: Marta Oliva
Presentació:
Data: 8 de juny de 2012
Hora: 10 h Aula: 2.01 EPS