Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Juan Ignacio Garcia Moreno
Titulació: Enginyeria Tècnica Industrial, Mecànica
Títol de Treball/Projecte: Instalación Solar Fotovoltaica en una empresa de Lleida
Director/a: Miquel Nogués i Joel Farrà
Tribunal: President/a: Ingrid Martorell Secretari/a: Miquel Nogués Vocal: Joan Roca
Suplent: Martí Comellas
Presentació:
Data: 20 de juny de 2012
Hora: 11,00 h Aula: Sala de Reunions CREA