Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Alba Bautista Cantons
Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
Títol de Treball/Projecte: HTML5 i CSS3: reptes de futur?
Director/a: Rosa Gil
Tribunal: President/a: Roberto García Secretari/a: Rosa Gil Vocal: Jose Luís González
Suplent: Joan Manel Gimeno
Presentació:
Data: 25 de juny de 2012
Hora: 10,30 h Aula: Sala de Graus EPS Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Arnau Vilà Naudí
Titulació: Grau en Enginyeria d'Edificació
Títol de Treball/Projecte: Projecte parcial de vivenda unifamiliar a La Massana, Andorra.
Director/a: Cristian Solé i Lídia Rincón
Tribunal: President/a: Albert Castell Secretari/a: Lídia Rincón Vocal: Lídia Navarro
Suplent 1: Julià Coma
Suplent 2: Cristian Solé
Suplent 1: Eduard Gregori
Presentació:
Data: 25 de juny de 2012
Hora: 16,30 h
Aula: Sala de Graus EPS