Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Xavier Zanuy Justribó
Titulació: Grau en Enginyeria d'Edificació
Títol de Treball/Projecte: Reforma i amopliació serveis comuns Piscines Municipals d'Almacelles
Director/a: Xavier Rodríguez i Lídia Rincón
Tribunal: President/a: Gabriel Pérez Secretari/a: Lídia Rincón Vocal: Cristian Solé
Suplent 1: Julià Coma
Suplent 2: Lídia Navarro
Suplent 1: Àlvaro de Gracia Cuesta
Presentació:
Data: 28 de juny de 2012
Hora: 9,30 h
Aula: Sala de Graus EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Carles Pubill Sarries
Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes
Títol de Treball/Projecte: VISUAL-MCS: Una eina gràfica per a la creació i edició d'arxius XML per a la confguració d'entorns multicluster
Director/a: Josep Lluis Lérida
Tribunal: President/a: Francesc Solsona Secretari/a: Josep Lluis Lérida Vocal: Fernando Guirado
Suplent: Concepció Roig
Presentació:
Data: 28 de juny de 2012
Hora: 10,30 h
Aula: 2.01 EPS