Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Aina Pau Balsells
Titulació: Grau en Enginyeria d'Edificació
Títol de Treball/Projecte: TFG de diagnosi i rehabilitació d'un edifici unifamiliar entre mitgeres
Director/a: Josep Justo
Tribunal: President/a: Xavier Rodríguez Secretari/a: Josep Justo Vocal: Eduard Gregorio
Suplent 1: Miquel Mateus
Suplent 2: Lluis Rodríguez
Suplent 3: Josep Coll
Presentació:
Data: 03 de juliol de 2012
Hora: 17:00 h
Aula: 2.01 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Inés Solà Montori
Titulació: Grau en Enginyeria d'Edificació
Títol de Treball/Projecte: Rehabilitación de la azucarera de Monzón - Nave de la pulpa
Director/a: Josep Justo
Tribunal: President/a: Xavier Rodríguez Secretari/a: Josep Justo Vocal: Eduard Gregorio
Suplent 1: Josep Coll
Suplent 2: Lluis Rodríguez
Suplent 3: Miquel Mateus
Presentació:
Data: 03 de juliol de 2012
Hora: 18:00 h
Aula: Sala de Graus EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Josep Bonet Pla
Titulació: Grau en Enginyeria d'Edificació
Títol de Treball/Projecte: Treball de rehabilitació de façana i instal·lació d'un ascensor
Director/a: Enric Roig - Josep Justo
Tribunal: President/a: Xavier Rodríguez Secretari/a: Josep Justo Vocal: Eduard Gregorio
Suplent 1: Josep Coll
Suplent 2: Lluis Rodríguez
Suplent 3: Miquel Mateus
Presentació:
Data: 03 de juliol de 2012
Hora: 19:00 h
Aula: Sala de Graus EPS