Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Susana Serrano
Titulació: Grau en Enginyeria d'Edificació
Títol de Treball/Projecte: La tapia como sistema constructivo tradicional. Optimización y mejora de las propiedades térmicas y Análisis de Ciclo de Vida (ACV)
Director/a: Luisa F. Cabeza  i Lídia Rincón
Tribunal: President/a: Gabriel Pérez Secretari/a: Luisa F. Cabeza Vocal: Cristian Solé
Suplent 1: Gabriel Zsembinski
Suplent 2: Antoni Gil
Suplent 3: Miquel Nogués
Presentació:
Data: 04 de juliol de 2012
Hora: 9,30 h
Aula: Sala de Reunions CREA
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Marc Solé Escoda
Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes
Títol de Treball/Projecte: Minimització d'autòmats finits
Director/a: Josep M. Miret
Tribunal: President/a: Magda Valls Secretari/a: Josep M. Miret Vocal: Francesc Sebé
Suplent: Josep Conde
Presentació:
Data: 04 de juliol de 2012
Hora: 10,30 h
Aula: 2.01 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Lídia Navarro
Titulació: Màster en Ciències Aplicades a l'Enginyeria
Títol de Treball/Projecte: Thermal analysis of phase chnge materials in buildings with interval heat gains
Director/a: Albert Castell i Gabriel Pérez
Tribunal: President/a: Luisa F. Cabeza Secretari/a: Gabriel Pérez Vocal: Cristian Solé
Suplent 1: Gabriel Zsembinski
Suplent 2: Ingrid Martorell
Suplent 3: Miquel Nogués
Presentació:
Data: 04 de juliol de 2012
Hora: 10,30 h
Aula: Sala de Reunions CREA
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Julià Coma
Titulació: Màster en Ciències Aplicades a l'Enginyeria
Títol de Treball/Projecte: Green roofs and green facades as a tool for energy efficiency buildings
Director/a: Albert Castell i Gabriel Pérez
Tribunal: President/a: Luisa F. Cabeza Secretari/a: Gabriel Pérez Vocal: Cristian Solé
Suplent 1: Gabriel Zsembinski
Suplent 2: Ingrid Martorell
Suplent 3: Miquel Nogués
Presentació:
Data: 04 de juliol de 2012
Hora: 11,30 h
Aula: Sala de Reunions CREA
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Laia Miró
Titulació: Màster en Ciències Aplicades a l'Enginyeria
Títol de Treball/Projecte: Sensible heat  storage using industrial solid byproducts
Director/a: Ingrid Martorell i Cristian Solé
Tribunal: President/a: Luisa F. Cabeza Secretari/a: Albert Castell Vocal: Gabriel Pérez
Suplent 1: Gabriel Zsembinski
Suplent 2: Ingrid Martorell
Suplent 3: Miquel Nogués
Presentació:
Data: 04 de juliol de 2012
Hora: 12,30 h
Aula: Sala de Reunions CREA
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Aron Solé
Titulació: Màster en Ciències Aplicades a l'Enginyeria
Títol de Treball/Projecte: T-history  method for determining thermophysical properties of phase change materials
Director/a: Luisa F. Cabeza i Ingrid Martorell
Tribunal: President/a: Cristian Solé Secretari/a: Luisa F. Cabeza Vocal: Albert Castell
Suplent 1: Gabriel Zsembinski
Suplent 2: Antoni Gil
Suplent 3: Miquel Nogués
Presentació:
Data: 04 de juliol de 2012
Hora: 13,30 h
Aula: Sala de Reunions CREA