Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Laia Argelich Esteve
Titulació: Grau en Enginyeria d'Edificació
Títol de Treball/Projecte: Rehabilitació i canvi d'ús de Cal Ramon de Baix, de Bellveí
Director/a: Xavier F. Rodríguez
Tribunal: President/a: Xavier F. Rodríguez Secretari/a: Gabriel Pérez Vocal: Josep Justo
Suplent 1: Josep Coll
Suplent 2: Cristian Solé
Suplent 3: Eduard Gregorio
Presentació:
Data: 05 de juliol de 2012
Hora: 17:00 h
Aula: 2.01 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Laia Grán Galera
Titulació: Grau en Enginyeria d'Edificació
Títol de Treball/Projecte: Rehabilitació i canvi d'ús a hotel dels antics Pallers i Cirrals de la Casa Vidal, situada a Eruill la Vall
Director/a: Xavier F. Rodríguez
Tribunal: President/a: Xavier Rodríguez Secretari/a: Gabriel Pérez Vocal: Josep Justo
Suplent 1: Josep Coll
Suplent 2: Eduard Gregorio
Suplent 3: Cristian Solé
Presentació:
Data: 05 de juliol de 2012
Hora: 17:45 h
Aula: 2.01 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Iris Puig Agustí
Titulació: Grau en Enginyeria d'Edificació
Títol de Treball/Projecte: TProjecte de rehabilitació i canvi d'ús d'una antiga fàbrica de farina en un habitatge taller
Director/a: Xavier F. Rodríguez
Tribunal: President/a: Xavier F. Rodríguez Secretari/a: Gabriel Pérez Vocal: Josep Justo
Suplent 1: Josep Coll
Suplent 2: Cristian Solé
Suplent 3: Eduard Gregorio
Presentació:
Data: 03 de juliol de 2012
Hora: 18:30 h
Aula: 2.01 EPS