Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: José R. Gallardo Benítez
Titulació: Grau en Enginyeria d'Edificació
Títol de Treball/Projecte: Projecte de rehabilitació a Gallé
Director/a: Andreu Muñoz
Tribunal: President/a: Andreu Muñoz Secretari/a: Eduard Gregorio Vocal: Carles Labernia
Suplent 1: Miquel Mateus
Suplent 2: Jerome Barrau
Suplent 3: Cristian Solé
Presentació:
Data: 06 de juliol de 2012
Hora: 10,00 h
Aula: 2.01 EPS