Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Artur Llunart Curto
Titulació: Grau en Enginyeria d'Edificació
Títol de Treball/Projecte: Elements i estructures auxiliars en la construcció de l'àbsis de la Catedral de Santa Maria de Tortosa
Director/a: Josep Lluis Ginovart i Eduard Gregorio
Tribunal: President/a: Josep Lluis Ginovart Secretari/a: Josep Coll Vocal: Xavier Rodríguez
Suplent 1: Eduard Gregorio
Suplent 2: Lídia Rincón
Suplent 3: Ignacio del Moral
Presentació:
Data: 09 de juliol de 2012
Hora: 10,00 h
Aula: 2.01 EPS