Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Jordi Astudillo Herrero
Titulació: Grau en Enginyeria d'Edificació
Títol de Treball/Projecte: Construcció amb bales de palla. Una solució sostenible
Director/a:
Tribunal: President/a: Gabriel Pérez Secretari/a: Julià Coma Vocal: Susana Serrano
Suplent 1: Lídia Rincón
Suplent 2: Eduard Gregorio
Suplent 3: Lídia Navarro
Presentació:
Data: 19 de juliol de 2012
Hora: 11:00 h
Aula: 2.03 EPS