Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Sergio Enrech Enrech
Titulació: Enginyeria  Tècnica en Informàtica de Sistemes
Títol de Treball/Projecte: Diseño de una aplicación web para el control de los cultivos frutales
Director/a: Maite Grau i Albert Castell
Tribunal: President/a: Teresa Alsinet Secretari/a: Josep Argelich Vocal: Jordi Planes
Suplent: Carles Mateu
Presentació:
Data: 08 de febrer de 2013
Hora: 12:00 h
Aula: 2.03 EPS