Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Jesús Lleixà Curto
Titulació: Enginyeria  Tècnica Industrial, especialitat Mecànica
Títol de Treball/Projecte: Disseny d'una instal·lació fotovoltaica connectada a xarxa sobre la coberta d'una nau industrial
Director/a: Luisa F. Cabeza i Eduard Oró
Tribunal: President/a: Albert Castell Secretari/a: Cristian Solé Vocal: Eduard Oró
Suplent: Gabriel Pérez
Presentació:
Data: 15 de març de 2013
Hora: 11:00 h
Aula: Sala de Reunions CREA