Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Pau Ramírez Saureu
Titulació: Grau en Enginyeria  de l'Edificació
Títol de Treball/Projecte: Projecte de rehabilitació d'una casa a l'horta de Lleida
Director/a: Josep Justo
Tribunal: President/a: Eduard Gregorio Secretari/a: Josep Justo Vocal: Albert Castell
Suplent 1: Josep Coll
Suplent 2: Xavier Rodríguez
Suplent 3: Gabriel Pérez
Presentació:
Data: 13 de maig de 2013
Hora: 18:00 h
Aula: 2.03 EPS