Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Sergi Martí i Joaquim Llop
Titulació: Màster en Enginyeria Industrial
Títol de Treball/Projecte: Auditoria energètica en duses explotacions avícoles integrades per GRUPO SADA
Director/a: Cristian Solé
Tribunal: President/a: Àlvaro de Gracia Secretari/a: Cristian Solé Vocal: Robert de Dios
Suplent 1: Albert Castell
Suplent 2: Eduard Oró
Suplent 3: Pere Moreno
Presentació:
Data: 26 de juny de 2013
Hora: 16:00 h
Aula: 2.03 EPS