Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Marc Arbiol Roige
Titulació: Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Mecànica
Títol de Treball/Projecte: Disseny d'una instal·lació de reg per gotieg a una finca de ametllers de 2kilòmetres situada a Mequinenza (Saragossa)
Director/a: Josep Illa
Tribunal: President/a: Rosa M. Florensa Secretari/a: Josep Illa Vocal: J.V. Morin
Suplent: Daniel Chemisana
Presentació:
Data: 18 de juliol de 2013
Hora: 10:00 h
Aula: 2.03 EPS