Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Dani Martínez Lacasa
Titulació: Màster en Enginyeria Informàtica
Títol de Treball/Projecte: Development of a soccer robot agent based on a Google Android smartphone
Director/a: Jordi Palacín
Tribunal: President/a: Marcel Tresánchez Secretari/a: Jordi Palacín Vocal: Tomàs Palejà
Suplent 1: Mercè Teixidó
Suplent 2: Javier Moreno
Suplent 3: Francesc Clarià
Presentació:
Data: 26 de juliol de 2013
Hora: 10:30 h
Aula: 2.03 EPS