Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Xavier Güell Artigas
Titulació: Grau en Arquitectura Tècnica
Títol de Treball/Projecte: La cooperativa de viticultors de Montblanc. Estudi de patologies i sistemes constructius
Director/a: Josep Coll
Tribunal: President/a: Eduard Gregorio Secretari/a: Carles Labernia Vocal: Josep Coll
Suplent 1: Xavier Rodríguez
Suplent 2: Cristian Solé
Suplent 3: Josep Justo
Presentació:
Data: 19 de febrer de 2014
Hora: 15:30 h
Aula: 2.03 EPS