Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: F. Xavier Carrera Pelegrina Titulació: Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Mecànica
Títol de Treball/Projecte: Estudi de viabilitat Tècnica d'un sistema solar FV autoconsum junt amb un sistema d'energia tèrmica per ACS
Director/a: Daniel Chemisana
Tribunal: President/a: Chrysovalantou Lamnatou Secretari/a: Daniel Chemisana Vocal: José S. López
Suplent: Jorge Olivera
Presentació:
Data: 28 de febrer de 2014
Hora: 15:15 h
Aula: 0.01 CREA