Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: maria Esther García Ruiz Titulació: Grau en Arquitectura Tècnica
Títol de Treball/Projecte: Estudi de Patologies, reforma i qualificació energètica d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres a Lleida Director/a: Cristian Solé i Anthony Foy
Tribunal: President/a: Eduard Gregorio Secretari/a: Cristian Solé Vocal: Josep Coll
Suplent 1: Albert Castell
Suplent 2: Lídia Navarro
Suplent 3: Susana Serrano
Presentació:
Data: 19 de juny de 2014
Hora: 17:00 h
Aula: 0.01 CREA