Lectures Treballs Final de Grau

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Presentacio TFG

Estudiant: Marc Piedra Bermúdez

Titulació: Grau en Arquitectura Tècnica

Títol de Treball Final de Grau: Estudi energètic i proposta de rehabilitació d'elements passius d'un edifici existent

Director/a: Josep M. Burgués

Tribunal:

  • President/a: Josep Coll
  • Secretari/a: Josep M. Burgués
  • Vocal: Gabriel Pérez
  • Suplent 1: Eduard Gregorio
  • Suplent 2: Lídia Rincón

Presentació:

  • Data: 13 de juliol de 2017
  • Hora: 09:00 h
  • Aula: 2.01 EPS