Lectures Treballs Final de Grau

Informació de l'esdeveniment
Inici:

Franco Friz Rodríguez

Presentacio-TFG.png_106357025

Estudiant: Franco Friz Rodríguez

Titulació: Grau en Enginyeria Informàtica

Títol de Treball Final de Grau: Anàlisi d’usabilitat i proposta de redisseny de serveis municipals en línia

Director/a: Toni Granollers

Tribunal:

  • President/a: Montserrat Sendín
  • Secretari/a: Toni Granollers
  • Vocal: Juan Enrique Garrido
  • Suplent 1: Juan Manuel Gimeno
  • Suplent 2: Marta Oliva

Presentació:

  • Data: 5 de setembre de 2018
  • Hora: 11:00 h
  • Aula: 2.01 EPS