Lectures Treballs Final de Grau

Informació de l'esdeveniment
Inici:

Guillem Orellana Trullols

Presentacio-TFG.png_106357025

Estudiant: Guillem Orellana Trullols

Titulació: Grau en Enginyeria Informàtica

Títol de Treball Final de Grau: Automatització del cicle de desenvolupament d'un model d'aprenentatge automàtic

Director/a: Ramon Béjar i Francesc Guitart

Tribunal:

  • President/a: Josep Argelich
  • Secretari/a: Francesc Guitart
  • Vocal: Jordi Planes
  • Suplent 1: Ramon Béjar
  • Suplent 2: César Fernández

Presentació:

  • Data: 9 de juliol de 2019
  • Hora: 10:30 h
  • Aula: 2.03 EPS