Lectures Treballs Final de Grau

Informació de l'esdeveniment
Inici:

Goan Pau Castells Gasia

Presentacio-TFG.png_106357025

Estudiant: Joan Pau Castells Gasia

Titulació: Grau en Enginyeria Informàtica

Títol de Treball Final de Grau: A scalable parallel Progressive Hedging Algorithm for cluster-scenario-based stochastic mixed-integer models.

Director/a: Jordi Mateoi Adela Pagès

Tribunal:

  • President/a: Francesc Solsona
  • Secretari/a: Adela Pagès
  • Vocal: Jordi Vilaplana
  • Suplent 1: Esteve Nadal
  • Suplent 2: Jordi Bartolomé

Presentació:

  • Data: 19 de juliol de 2019
  • Hora: 10:00 h
  • Aula: 2.06.A EPS