Lectures Treballs Final de Grau

Informació de l'esdeveniment
Inici:

Marcos Rastrilla Anton

Lectura TFG

Estudiant: Marcos Rastrilla Anton

Titulació: Grau en Enginyeria Química

Títol de Treball Final de Grau: Producció de Biogas amb palla d'arròs

Director/a: Rita Puig i Antoni Rius

Tribunal:

  • President/a: Marc Escribà 
  • Secretari/a: Antoni Rius
  • Vocal: Joan Palà 
  • Suplent 1: Rita Puig 
  • Suplent 2: ---

Presentació:

  • Data: 25 de gener de 2022
  • Hora: 15:30 h
  • Aula: Aula 02 - Campus Igualada UdL