Lectures Treballs Finals de Grau/Màster

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Sergi Vila Almenara Titulació: Grau en Enginyeria Informàtica Títol de Treball/Projecte: Generation and management of multilingual ontologies Director/a: Roberto García Tribunal:
President/a: Juan M. Gimeno
Secretari/a: Roberto García
Vocal: Josep M. Brunetti
Suplent 1: Toni Granollers
Suplent 2: Rosa M. Gil
Suplent 3: Montse Sendín
Presentació:
Data: 25 de juny de 2015
Hora: 18:00 h
Aula: 2.01 EPS