Lectures Treballs Finals de Grau/Màster

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Josep García Begué Titulació: Grau en Enginyeria Mecànica Títol de Treball/Projecte: Monitoratge d'un banc d'assaig de components hidràulics Director/a: Alex Escolà i Joaquim Monserrat Tribunal:
President/a: Jesús Pomar
Secretari/a: Alex Escolà
Vocal: Eduard Gregorio
Suplent 1: Miquel Nogués
Suplent 2: Joan R. Rosell
Suplent 3: Martí Comellas
Presentació:
Data: 21 de juliol de 2015
Hora: 11:00 h
Aula: 2.01 EPS
Separador Treballs i Projectes Estudiant: Quan En Pan Titulació: Grau en Enginyeria Informàtica Títol de Treball/Projecte: Aplicación Android para la gestión y recepción de publicidad contextual Director/a: Fernando Cores Tribunal:
President/a: Concepció Roig
Secretari/a: Fernando Cores
Vocal: Francesc Solsona
Suplent 1: Fernando Guirado
Suplent 2: Francesc Giné
Suplent 3: Josep L. Lérida
Presentació:
Data: 21 de juliol de 2015
Hora: 12:00 h
Aula: 2.03 EPS
Separador Treballs i Projectes Estudiant: Carla Vera Labrador i Sheila Bosch Gracia Titulació: Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Títol de Treball/Projecte: Disseny i implementació d'algoritmes de navegació en una plataforma d'ús agrícola Director/a: Eduard Gregorio i Àlex Escolà Tribunal:
President/a: Francisco Clariá
Secretari/a: Àlex Escolà
Vocal: Josep Argelich
Suplent 1: Joan R. Rosell
Suplent 2: Juan A. Garriga
Suplent 3: Jordi Planes
Presentació:
Data: 21 de juliol de 2015
Hora: 12:00 h
Aula: 2.01 EPS