Lectures Treballs Finals de Grau/Màster

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Steffany Aced Caceres Titulació: Màster en Enginyeria Informàtica Títol de Treball/Projecte: pago de aportaciones por targeta en SMP CRM-ERP Director/a: Jordi Planes Tribunal:
President/a: Ramon Béjar
Secretari/a: Jordi Planes
Vocal: Carles Mateu
Suplent 1: Josep Argelich
Suplent 2: Tere Alsinet
Presentació:
Data: 15 de desembre de 2016
Hora: 11:00 h
Aula: 2.01 EPS