Lectures de Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Stefani Aced Cáceres
Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió Títol de Treball/Projecte: Creació pàgina web Griho Director/a: Rosa M. Gil Tribunal: President/a: Roberto Garcia Secretari/a: José Luis González Vocal: Rosa M. Gil Suplent: Juan Manuel Gimeno Presentació: Data: 12 de setembre de 2011 Hora: 10,00h Aula: 2.03 EPS

images

Estudiant: Joan Llimiñana Sabaté
Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
Títol de Treball/Projecte: Funcionalitats pàgina web Griho Recursos Director/a: Rosa M. Gil Tribunal: President/a: Roberto Garcia Secretari/a: José Luis González Vocal: Rosa M. Gil Suplent: Juan Manuel Gimeno Presentació: Data: 12 de setembre de 2011 Hora: 11,00h Aula: 2.03 EPS

images

Estudiant: David Burón Villafranca
Titulació: Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Mecànica
Títol de Treball/Projecte: Disseny de dues cambres frigorífiques per a la conservació i congelació de sucs de taronja
Director/a: Luisa F. Cabeza i Gabriel Zsembinszki Tribunal: President/a: Albert Castell Secretari/a: Luisa F. Cabeza Vocal: Pere Moreno Suplent: Miquel Nogués Presentació: Data: 12 de setembre de 2011 Hora: 11,00h Aula: Sala de reunions CREA
images
Estudiant: Falguni Sheth Karathia
Titulació: Màster en Ciències Aplicades a l'Enginyeria Títol de Treball/Projecte: Analysis of thermal properties of phase change materials (PCM) using differential scanning calorimeter (DSC)
Director/a: Cristian Solé i Luisa F. Cabeza Tribunal: President/a: Gabriel Pérez Secretari/a: Luisa F. Cabeza Vocal: Albert Castell Suplent 1: Miquel Nogués
Suplent 2: Cristian Solé
Suplent 3: Ingrid martorell Presentació: Data: 12 de setembre de 2011 Hora: 12,00h Aula: Sala de reunions CREA
images
Estudiant: Enric Domínguez Moroba
Titulació: Grau en Enginyeria d'Edificació Títol de Treball/Projecte: Creació i activitat d'una empresa de rehabilitacions
Director/a: Lluis Rodríguez Tribunal: President/a: Lluis Rodríguez Secretari/a: Carles Labernia Vocal: Josep Justo Suplent 1: Miquel Mateus
Suplent 2: Gerard Fontanals
Suplent 3: Cristian Solé
Presentació:
Data: 12 de setembre de 2011
Hora: 12,30h
Aula: 2.03 EPS
images
Estudiant: Jaume Cot Gores
Titulació: Màster en Ciències Aplicades a l'Enginyeria Títol de Treball/Projecte: Compact thermal storage: a state-of-the art review of experimental results
Director/a: Luisa F. cabeza i Albert Castell Tribunal: President/a: Cristian Solé Secretari/a: Luisa F. Cabeza Vocal: Gabriel Pérez Suplent 1: Miquel Nogués
Suplent 2: Albert Castell
Suplent 3: Ingrid Martorell Presentació: Data: 12 de setembre de 2011 Hora: 13,00h Aula: Sala de reunions CREA
images
Estudiant: Pere Moreno Argilés
Titulació: Màster en Ciències Aplicades a l'Enginyeria Títol de Treball/Projecte: Design of PCM Thermal Storage Unit for a HVAC system
Director/a: Cristian Solé Tribunal: President/a: Luisa F. Cabeza Secretari/a: Cristian Solé Vocal: Gabriel Pérez Suplent 1: Miquel Nogués
Suplent 2: Albert Castell
Suplent 3: Ingrid Martorell Presentació: Data: 12 de setembre de 2011 Hora: 14,00h Aula: Sala de reunions CREA