Premi Edifica 2012

PREMI EDIFICA 2012

Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l'Edificació de Lleida i Escola Politècnica Superior

Reunits els membres del jurat el dia 12 de desembre de 2012 per decidir el Projecte Fi de Carrera guanyador del Premi Edifica, s'ha acordat concedir el premi al projecte següent:

"Elements i estructures auxiliars en la construcció de l'absis de la Catedral de Santa Maria de Tortosa"

Alumne: Artur Llunart Curto
Direcció: Josep Lluís Guinovart / Eduard Gregorio

Jurat:
Sr. Abel Serra Fontanet, representant del CAATEELL
Sr. Francesc Giné de Sola, representant de l'EPS
Sr. Gabriel Pérez Luque, representant de l'EPS