Adela Pagès Bernaus

 Descarregar Pdf

Dades personals-contacte / Datos personales-contacto / Personal information-contact

Nom/Nombre/Name:

Adela Pagès Bernaus

Categoria/Categoría/Category:

Lector / Lector / Professor Lecturer

Àrea/Área/Area:

Organització Industrial / Organización Industrial / Industrial Organization

Departament/Departamento/Department:

Administració d’Empreses / Administración de Empresas / Business Administration

 Centre/Centro/Center:

 Escola Politècnica Superior / Escuela Politécnica Superior/ Polytechnic School

Despaxt/Despacho/Office:

Campus Igualada. Despatx 05 / Campus Igualada. Despacho 05 / Igualada Campus. Office 05

adela.pages@matematica.udl.cat

+34 93 803 53 00

Code ORCID:

https://orcid.org/0000-0002-0444-1220

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Formació acadèmica / Formación académica / Academic training

catLOGO
 • Llicenciada en Ciències i Tècniques Estadístiques
 • Doctora en Estadística i Investigació Operativa
EspLOGO
 • Licenciada en Ciencias y Técnicas Estadísticas
 • Doctora en Estadística e Investigación Operativa
EngLOGO
 • MSc in Statistics
 • PhD in Statistics and Operations Research

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Experiència professional / Experiencia profesional / Professional experience

catLOGO
 • Postdoctorats a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Norwegian University of Science and Technology (NTNU), la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Universitat de Lleida (UdL).
 • Docència a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Pompeu Fabra (UPF), Barcelona School of Mangement (BSM) i Universitat de Lleida (UdL).
EspLOGO
 • Postdoctorados en la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Norwegian University of Science and Technology (NTNU), la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Universitat de Lleida (UdL).
 • Docencia en la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Pompeu Fabra (UPF), Barcelona School of Mangement (BSM) i Universitat de Lleida (UdL).
EngLOGO
 • Postdoctoral positions at Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Universitat Oberta de Catalunya (UOC) and  Universitat de Lleida (UdL).
 • Teaching positions at Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Pompeu Fabra (UPF), Barcelona School of Mangement (BSM) and Universitat de Lleida (UdL).

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Docència / Docencia / Teaching

catLOGO
 • Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística

EspLOGO
 • Grado en Ingeniería en Organización Industrial y Logística
EngLOGO
 • Degree on Industrial Organisation and Logistics Engineering

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Gestió / Gestión / Management

Recerca / Investigación / Research

Àmbit de recerca / Ambito de investigación / Research area

catLOGO
 • Investigació Operativa, Logística, Indústria Agroalimentaria, Energia
EspLOGO
 • Investigación Operativa, Logística, Industria Agroalimentaria, Energía
EngLOGO
 • Operations Research, Logistics, Agroindustry

Activitats de recerca / Actividades de investigación / Research activities

catLOGO

Participació en projectes europeus:

 • ECCO - EUROPEAN VALUE CHAIN FOR CO2 (EU FP7)

Participació en altres projectes:

 • Planificación de la generación eléctrica a corto y largo plazo en un mercado liberalizado con contratos bilaterales (MECCYT - DPI 2005-09117-CO2-01)
 • Regularity and uncertainty analysis and management for the Norwegian gas processing and transportation System (Norwegian Research Council)
 • Utilització de sensors per mesurar el consum de pinso i aigua en granges d’engreix de porcs (DARPA-PDR)

Publicacions:

EspLOGO

Participacion en proyectos europeos:

 • ECCO - EUROPEAN VALUE CHAIN FOR CO2 (EU FP7)

Participación en otros proyectos:

 • Planificación de la generación eléctrica a corto y largo plazo en un mercado liberalizado con contratos bilaterales (MECCYT - DPI 2005-09117-CO2-01)
 • Regularity and uncertainty analysis and management for the Norwegian gas processing and transportation System (Norwegian Research Council)
 • Utilització de sensors per mesurar el consum de pinso i aigua en granges d’engreix de porcs (DARPA-PDR)

Publicaciones:

EngLOGO

Participation in European projects:

 • ECCO - EUROPEAN VALUE CHAIN FOR CO2 (EU FP7)

Participation in other Research Projects:

 • Planificación de la generación eléctrica a corto y largo plazo en un mercado liberalizado con contratos bilaterales (MECCYT - DPI 2005-09117-CO2-01)
 • Regularity and uncertainty analysis and management for the Norwegian gas processing and transportation System (Norwegian Research Council)
 • Utilització de sensors per mesurar el consum de pinso i aigua en granges d’engreix de porcs (DARPA-PDR)

Publications:

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

   Darrera modificació: