Friedrich-Schiller-Universität Jena

Friedrich-Schiller-Universitaet-Jena


http://www.uni-jena.de


Adreça: Fürstengraben 1, D-07743 Jena (Alemanya)
Telèfon: + (49) 3641 9 31165
Places:
2
Durada (mesos): 10
Observacions: Cal estar en possessió del nivell B2 d'alemany.
Dades Bàsiques: Universitat Friedrich Schiller de Jena és una universitat pública situada a Jena, Turíngia (Alemanya).
La universitat va ser fundada el 1558 i es troba entre les deu universitats més antigues d'Alemanya. Al llarg de la història, sis membres d'aquesta Universitat han guanyat el Premi Nobel.  El darrer cop l'any 2000, quan Herbert Kroemer va guanyar el Premi Nobel de Física.
El seu nom es va canviar després que l'escriptor Friedrich Schiller, que estava ensenyant com a professor d'història a Jena, va aconseguir atreure a aquesta universitat a algunes de les ments més influents en el canvi del segle XIX:
Karl Leonhard Reinhold, Johann Gottlieb Fichte, Hegel, Schelling i Friedrich von Schlegel, ... són tan sols alguns exemples de personatges que han estat membres del seu personal docent  i que han propiciat que  la Universitat 
Friedrich Schiller de Jena s'hagi considerat el centre de l'aparició de l'idealisme alemany i del romanticisme primerenc.
La Universitat de Jena compta amb uns 21.000 estudiants matriculats i 340 professors.

Boto Mobilitat  Capçelera


Encara no disposem d'aquesta imformació
a22101004