AGAUR convoca les beques EnginyCAT per al curs 2011-2012

Descarregar Pdf

img_61458505_1

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)  ha convocat una nova convocatòria de les Beques EnginyCAT pensades perquè a través d'ajuts als estudiants d'enginyeria del sistema universitari català, aquests participin activament en l'orientació d'estudiants de primer curs

Cada estudiant que gaudeixi d'una beca EnginyCAT es convertirà en mentor o mentora, sota el guiatge d'un professor universitari o una professora universitària (tutor/a), i haurà de donar suport i orientar els estudiants d'enginyeria de primer curs, preferentment de la mateixa titulació, per tal de facilitar-los l'adaptació a l'educació superior, i contribuir així a millorar la superació dels crèdits del primer curs d'enginyeria i, en general, la progressió acadèmica del nou estudiantat.

Pels estudiants sèniors aquesta contribució suposa també un espai d'aprenentatge pel que fa a les habilitats relacionals, de treball en equip i lideratge, tant valorades per les empreses a l'hora d'incorporar nous professionals recent titulats.

No obstant, aquest curs 2011-2012 tan sols es convocaran 254 beques, 60 beques menys que el curs anterior, el que suposa una retallada del 19,1%. A més, els alumnes dedicaran meyns temps al programa (es passa de 12 hores setmanals a 8 hores setmanals) i també veuran reduït l'import a cobrar per a la seua mentoria en un 32,5% (dels 400€ als 270€ mensuals).

El curs passat, a la UdL, es van concedir 10 beques del total de les 314 convocades per la Generalitat.

1premsa

Bon Dia

Segre

La Razon

images