Alumnes del Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació visiten la planta de producció de Prefabricats Pujol

Descarregar Pdf
viguetaPP
Assaig a flexió pura fins a trencament d’una bigueta

El passat 17 d'octubre els alumnes de Materials II de Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació, assignatura impartida pels professors J. Ramon Castro i Pep Gasia, van visitar la planta de producció de Prefabricats Pujol-Mollerussa on van ser rebuts pel Sr. Toni Sarradell i el Sr. Miquel Pujol, Enginyers de Camins, Canals i Ports, representants de Prefabricats Pujol.

Presentada l’empresa i els projectes més rellevants que està duent a terme actualment, es van visitar diverses seccions del grup Pujol: Ferrofet Catalana - fabricació de ferralla d’armar; secció de semi-biguetes, biguetes i plaques alveolades pretesades; secció de grans bigues peraltades fins 52 m de longitud; i, secció de formigó auto-compactant per façanes de naus i formigó arquitectònic.

La interesantíssima visita es va acabar portant a terme un assaig a flexió pura fins a trencament d’una bigueta autoportant pretesada de 18 cm de cantell amb capa de compressió de 5 cm, simulant les condicions de treball d’un forjat real de 5 m de longitud.