Alumnes del Grau en Arquitectura Tècnica visiten les instal·lacions de l'empresa GLS Prefabricados

Descarregar Pdf

20151125_153235

Alumnes de l'assignatura de Materials II de segon curs del Grau en Arquitectura Tècnica de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida van visitar la planta de fabricació de elements prefabricats de formigó de l'empresa GLS Prefabricados a la Partida de Granyena de Lleida, on van visitar les instal·lacions i van rebre una  atenció excel·lent.

GLS Prefabricados és el resultat de la fusió de les empreses Cafisol SA, Leripresa - Lleidatana de prefabricats SA i Vituc SL, en un nou grup amb la missió d'oferir solucions constructives avançades al sector de la construcció, que facilitin i millorin la realització de les obres en termes de qualitat, temps, cost i seguretat mitjançant la utilització de peces prefabricades amb mides normalitzades i qualitat homogènia.

A GLS Prefabricados estan especialitzats en els següents mercats:

- Producció d'elements prefabricats de formigó per a l'obra pública i residencial, especialment per a obres d'urbanització, pavimentació, murs, regs, sanejament, carreteres i edificació. - Formigó preparat per a edificació i obra civil. - Elaboració d'àrids, per a autoconsum i per a venda a tercers. - Distribució dels productes de fosa dúctil de l'empresa Fundúctil Tàrrega SL, per al clavegueram i sanejament destinat a les obres a la via pública.

20151125_175120 (1)