Augmenta el rendiment dels alumnes de l'EPS

Descarregar Pdf

Alumnes (22)

La taxa de rendiment, es a dir, l'índex d'alumnes aprovats respecte al nombre d'alumnes matriculats, de l'Escola Politècnica Superior ha augmentat aquest darrer any, seguint la tendència positiva experimentada en aquest sentit per la resta de titulacions de la Universitat de Lleida.

La conscienciació per part l'estudiantat de la importància d'estudiar per trobar feina i la necessitat d'aplicar-se per rendibilitzar al màxim el preu de les matrícules universitàries, són dos dels aspectes que han influït en aquesta millora de la taxa de rendiment general a la UdL.

En una lectura més amplia, cal indicar que la taxa de rendiment global de les titulacions impartides a l'Escola Politècnica Superior ha augmentat un 15% des de el 2008. Des de l'EPS es creu que, a banda dels aspectes abans esmentats, també han ajudat a aquesta millora qüestions com l'avaluació contínua i els grups reduïts.

Premsa

13 de març de 2014

diarisegre