Beques EnginyCat

Descarregar Pdf
enginycat_logo
El Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya, a través del programa EnginyCAT, ha convocat una nova convocatòria de les Beques EnginyCAT pensades perquè a través d'ajuts als estudiants d'enginyeria del sistema universitari català, els estudiants dels darrers cursos puguin orientar i donar suport a estudiants de primer curs.
Cada estudiant que gaudeixi d'una beca EnginyCAT es convertirà en mentor o mentora, sota el guiatge d'un professor universitari o una professora universitària (tutor/a), i haurà de donar suport i orientar els estudiants d'enginyeria de primer curs, preferentment de la mateixa titulació, per tal de facilitar-los l'adaptació a l'educació superior, i contribuir així a millorar la superació dels crèdits del primer curs d'enginyeria i, en general, la progressió acadèmica del nou estudiantat. Pels estudiants sèniors aquesta contribució suposa també un espai d'aprenentatge pel que fa a les habilitats relacionals, de treball en equip i lideratge, tant valorades per les empreses a l'hora d'incorporar nous professionals recent titulats.
Convocatòria adreçada als estudiants dels darrers cursos d'enginyeria de Catalunya Nombre de beques disponibles: fins a 400 beques.
    Import de les beques i dedicació: 400 €  bruts mensuals per la dedicació mensual de 12 hores d'octubre 2010 a maig 2011. Aquest cost es reparteix a un 50% entre l'AGAUR i l'Escola d'Enginyeria de l'estudiant becat / becada.
      + informació