Bones dades en la primera assignació de places a les titulacions de l’EPS per al curs 2020-21

Descarregar Pdf

D’acord a les dades publicades de les primeres assignacions de la preinscripció universitària del proper curs 2020-21 ens plau informar-vos que l’Escola Politècnica Superior ha incrementat les notes de tall de les titulacions:

  • Doble Grau en Enginyeria Informàtica i ADE, de un 10.510 a un 11.330
  • Grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives, de un 7.405 a un 8.856
  • Grau en Enginyeria Informàtica, de un 6.059 a un 6.612

Així mateix també cal destacar que en totes les titulacions de l’EPS el nombre d'assignats és igual o superior al curs passat i pel que fa a les titulacions del Campus d’Igualada, es dobla el nombre d'assignats respecte al curs passat, tant al tronc comú com a TIDIC.

A nivell global la UdL s'ha augmentat un 10% els assignats i el 47% de les titulacions de la UdL han incrementat la nota de tall, de manera significativa en alguna titulació/doble.

A nivell de tot Catalunya, 54.936 estudiants han realitzat la preinscripció (pels 47.559 del 2019) i un 81,16% (44.588) ja tenen assignada plaça en una universitat pública. D'aquests, 27.201 en primera preferència.

El període de matrícula de l'estudiantat assignat en primera preferència a les universitats públiques es desenvolupa de 7 al 10 de setembre i els de la segona assignació, entre els dies 21 i 23 del mateix mes. L'alumnat que realitzi la selectivitat a la tardor es podrà matricular els dies 19 i 20 d'octubre.