Com s'ha planificat el nou curs a l'EPS?

Principals mesures d'adaptació de la docència

Descarregar Pdf

El curs escolar 2020-21 serà totalment excepcional: serà el primer després de la crisi del coronavirus i implicarà la tornada dels estudiants a les aules, després de gairebé mig any tancades, per reprendre l’activitat lectiva.

Us presentem les principals mesures d’adaptació de la docència a l'EPS per tal d'ajustar-nos a la situació actual derivada de l’alerta sanitària provocada per la COVID-19 (*):

 • Docència mixta: 50% en format on-line i 50% en format presencial
 • Els horaris s'han preparat per a que les sessions d'activitats presencials estiguin agrupades en els mateixos dies (2/3 dies a la setmana). La resta de dies es farà la docència on-line. Es publicaran aviat a la web.
 • Les sessions presencials d'assignatures d'un mateix grup, es faran en la mateixa aula durant tot el dia
 • S’organitzaran grups presencials més petits, per respectar les distàncies de seguretat de 1,5 m.
 • Es potenciarà l'avaluació contínua
 • Els exàmens seran presencials
 • Cal respectar les mesures de protecció individual: mascaretes, respectar les distàncies socials i higiene de mans

(*) cal tenir en compte que la situació sanitària es canviant i, per tant, aquestes mesures poden patir modificacions o reajustaments a l’inici del curs 2020-21

Així mateix volem recordar algunes dates i activitats importants per a l’inici del pròxim curs 2020-21:

Dates importants:

 • 21 de setembre: Inici oficial del curs 2020-21
 • 24 i 25 de setembre: Jornada d'acollida al nou estudiantat
 • 29 de setembre: Inici classes estudiants de 1r curs de graus al Campus Igualada
 • 30 de setembre: Inici classes estudiants de 1r curs de graus i dobles graus a Lleida

Activitats destacades:

Finalment, informar-vos que aviat es publicaran els horaris del curs 2020-21 a la web de l’escola: www.eps.udl.cat