Continua el desenvolupament del projecte docent de Realitat Virtual i Augmentada a les titulacions de l'EPS

Es desenvolupa al Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació, els graus d’Enginyeria Industrial i el Grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives

Descarregar Pdf

En el marc del Projecte d’Innovació Docent “Aprenentatge immersiu en entorns virtuals 3D“, coordinat pel professor Gabriel Pérez Luque,  iniciat el passat curs 2019-20 a l'EPS, el present curs 2020-21 s'ha continuat treballant en la incorporació de la realitat virtual (RV) i la realitat augmentada (RA) en els ensenyaments d’Arquitectura Tècnica i Edificació, d’Enginyeria Industrial i de Disseny Digital i Tecnologies Creatives de l’Escola Politècnica Superior, amb l'objectiu d'incorporar la RV/RA com a eina docent d’aprenentatge “immersiu”, i de disseny.

Aquest innovador projecte s’ha dissenyat en col·laboració amb l’empresa INVELON Technologies. Marc Solé, Chieff Technology Officer d'Invelon, és el col·laborador de l'empresa que dóna suport en les sessions del projecte.

En el curs curs 20-21 i el projecte ha avançat cap a l'"Aprenentatge amb realitat extensa" i s'ha complementat el material docent impartit i s'han adquirit dues docking stations per a les motxilles de realitat virtual. Es tracta d'unes estacions d'acoblament, uns dispositius que tenen com a principal objectiu convertir l'ordinador portàtil en un equip de sobretaula, ampliant i facilitant la connectivitat del portàtil. Les dock stations serveixen per connectar un ordinador portàtil a un monitor, ampliar el nombre de ports i fins i tot connectar-lo a una entrada Ethernet, el que permet tenir muntades les motxilles en el laboratori "Extended reality lab" en forma d'estació de treball per a dissenyar, o bé, muntar-les en forma de motxilla quan es fan activitats en l'aula.

La següent sessió del projecte d'innovació docent treballarà la "Solució d'Arquitectura" que permet passar els models 3D fets en REVIT a format realitat virtual, i més endavant es duran activitats amb els alumnes d'industrials amb el software Aurora que permet passar els dissenys mecànics 3D a realitat virtual.

Us deixem un exemple de la sessió realitzada per alumnes de l'assignatura d'Expressió Gràfica 3 del Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació.

 

Gener 2020. L'EPS inicia un innovador projecte docent d'Aprenentatge immersiu en entorns virtuals 3D

Gener 2020. L'EPS adquireix dos equipaments de realitat virtual per a activitats docents